Bij GSB staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hierin speelt de CO₂-prestatieladder een belangrijke rol. Door het maken van onze footprint wordt duidelijk hoeveel CO₂ er jaarlijks geproduceerd wordt. Ook de belangrijkste veroorzakers van CO₂ komen daaruit naar voren. Met het opstellen van een energieplan wordt gekeken naar de mogelijkheden van CO₂-reductie binnen onze onderneming.

GSB is sinds september 2015 gecertificeerd voor CO₂-prestatieladder niveau 5.

Zie de bijgevoegde documenten (onder aan de pagina) voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder binnen Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.. Hierin staan o.a. de doelstellingen die er zijn m.b.t. CO₂-reductie. Ook de zaken die daarvoor gedaan zijn komen hierin naar voren.

Alle CO₂-gegevens zijn in een applicatie van CO₂-management Smarttrackers  ingevoerd. Daarmee kan heel makkelijk een overzicht gemaakt worden van de trend zoals die nu is en een overzicht van de effecten van genomen maatregelen.

Brandstof vormt bij Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. de grootste bron van CO₂. GSB probeert er daarom voor te zorgen dat er zo veel mogelijk vaste stroompunten worden gecreeërd op de terreinen van onze klanten. Zodat toekomstig onderhoud energieneutraal kan worden uitgevoerd, of het nu door GSB is of niet. We streven ernaar zuiniger te worden door bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen door te voeren en te proberen minder dieselmotor aangedreven materieel toe te passen.

 

Verder verwijzen wij u naar de site van de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

(SKAO website). Hier worden na certificering het certificaat en aanverwante zaken gepubliceerd.

 

Voortgangsverslag 2022 Q1-Q4

Voortgangsverslag 2023 Q1-Q2

CO2-Prestatieladder Certificaat Niveau 5

Scope 3 Ketenanalyse