Groot onderhoud Brug in de A27 over de Maas bij Keizersveer:  In 2006 scoort GSB dit multi-disciplinaire werk, mede dankzij de innovatieve conserveringsconstructie, welke zorgt voor een minimale hinder van het verkeer en welke het mogelijk maakt om de werkzaamheden op een zeer efficiënte wijze uit te voeren. Dit resulteert in een verkorting van de uitvoeringsperiode van maar liefst één jaar. Het groot onderhoud van de brug omvat diverse omvangrijke disciplines welke door GSB op professionele wijze zijn uitgevoerd en welke onderstaand uitgebreider worden toegelicht.

Het uitwerken en verzorgen van alle verkeersmaatregelen

Het uitwerken en verzorgen (incl. onderhouden) van alle verkeersvoorzieningen voor zowel plaatselijk verkeer (fietsers, landbouwverkeer, e.d.), het verkeer op de A27, het aangrenzende regionale wegennet alsook het scheepvaartverkeer.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: Aanpassing van de bestaande situatie op de A27, gerealiseerd door gebruikmaking van tijdelijke barriers, met tijdelijke bebording en belijning.

Aanpassingen van de bestaande situatie voor het fietsverkeer en het landbouwverkeer.

Weekendafsluitingen van de A27 t.b.v. het aanbrengen en verwijderen van de conserveringsconstructies, voor het uitvoeren van de asfalterings-werkzaamheden en voor het aanbrengen van de halve stalen STEP-barrier. Door alle werkzaamheden nauwkeurig te coördineren en in elkaar te passen konden de weekendafsluitingen tot een minimum worden beperkt. Alle werkzaamheden zijn compleet uitgevoerd met omleidingroutes, zowel lokaal alsook over het hoofdwegennet.

Tijdens het verplaatsen van de conserverings-constructies van de westelijke naar de oostelijke brug is zelfs geen weekendafsluiting nodig geweest. Door het tijdig aanpassen van diverse werkzaamheden en door gebruikmaking van inventieve toepassingen kon hier worden volstaan met rijstrookafsluitingen en een politiestop.

Tevens behoorden tot de werkzaamheden het uitwerken en verzorgen (incl. onderhouden) van alle scheepvaartvoorzieningen, zoals bebordingen, vooraankondigingsborden (met solarverlichting), radarmasten en betonning.

Alle verkeersmaatregelen zijn uitgevoerd incl. het verzorgen van alle communicatie met de (vaar)wegbeheerder, alsmede de weggebruiker(s).

Conserverings-constructies in eigen beheer ontworpen en gebouwd

Voor het conserveren van de brug in de A27 bij Keizersveer is door GSB een constructie ontworpen om een goede bereikbaarheid van de te conserveren staalconstructies te waarborgen. Tevens is de constructie ontworpen, om het milieu niet te belasten, om geen overmatige hinder voor het verkeer te veroorzaken, en om de werkzaamheden snel en efficiënt te kunnen uitvoeren. Door het geïsoleerd uitvoeren van de constructies kon er zelfs in de winter worden doorgewerkt.

Omhangen constructies

Voor het omzetten van de constructies van de westelijke brug naar de oostelijke brug is met minimale overlast voor het verkeer tijdens een 10-minuten politiestop met een 600-tons kraan alles overgezet.

Het vervangen van alle asfaltconstructies op en in de nabijheid van de brug

Het vervangen van asfaltconstructies op de oostelijke en westelijke overspanningen van de brug Keizersveer, alsook op de aansluitende wegen naar de middenoverspanning en ter plaatse van de onderdoorgangen.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: Het verwijderen van asfalt (zowel teerhoudend, teervrij alsook gietasfalt) door middel van frezen en koud schrapen en het aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton (incl. kleeflaag), flexigoot constructies en wegmarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal.

Het vervangen van de bestaande geleiderail door een halve STEP-barrier

Het verwijderen en afvoeren van de bestaande geleiderail vanaf de grondplaat op de oostelijke en westelijke overspanningen.

Het demonteren, herverzinken, terugplaatsen en opnieuw ondersabelen van de grondplaten.

De engineering, vervaardiging en plaatsing van een halve stalen step-barrier op de gereviseerde grondplaten ter plaatse van de verwijderde geleiderail op de oostelijke en westelijke overspanningen.

Het uitvoeren van betonreparaties, vervangen van voegwerk e.d.

Het uitvoeren van betonreparaties aan de landhoofden, waterpijlers, betonnen rijbanen (zowel onderzijde alsook bovenzijde na het verwijderen van het asfalt), betonnen fiets-/voetpaden en schampkanten, wanden, borstwering en afdekplaten van de onderdoorgangen bestaande uit: het uithakken, stralen SA-2½, voorzien van twee primerlagen en aanbrengen van een betonreparatiemortel.

Het vervangen van voegwerk van de landhoofden en pijlers door middel van het verwijderen van voegwerk, hd-reinigen en aanbrengen van nieuw voegwerk op basis van metselspecie.

Het vervangen van voegafdichtingen in zowel de naden van de fiets-/voetpad segmenten, de afdekplaten onderdoorgangen (dilatatievoegen) alsook in de rijvloer schampkanten van de onderdoorgangen door middel van het verwijderen van oud voegvullingsmateriaal, schoonslijpen van de hechtvlakken, het aanbrengen van een hechtprimer en rugvulling en het aanbrengen van voegvullingsmateriaal.

Het moderniseren, reviseren en conserveren van 6 inspectiewagens

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: Demonteren en afvoeren van de inspectiewagens. Demonteren losse onderdelen, reviseren aandrijfwerken, vervangen staalconstructiedelen en engineering en uitvoeren van aanpassingen, zoals verhogen leuningen, toepassen opklapbare scheepvaartsignaleringen, toepassen afsluitbare toegangsconstructies en leveren en monteren nieuwe roosters. Stralen en conserveren van de inspectiewagens. Aanvoeren en monteren van de inspectiewagens.