Onderhouds- en renovatiewerk voor energiemaatschappijen is bijna letterlijk werken onder hoogspanning. Het GSB heeft voor het uitvoeren van deze werkzaamheden in centrales en onderstations (schakelstations) en aan hoogspanningsmasten speciaal opgeleide en gekeurde mensen in dienst. Daarnaast worden ook werkzaamheden verricht aan gasinstallaties en windmolenparken.

 • Watermasten Veluwemeer

 • Hoogspanningsmasten

 • Hoogspanningsmasten

 • Schakelstation

 • Waaljukken

 • Transformatoren

 • Hoogspanningsmasten

 • Transformatoren

 • Transformatoren

 • Schakelstation

 • Transformatoren

 • Centrale

 • Schakelstation

 • Hoogspanningsmasten

 • Hoogspanningsmasten