De Oosterscheldekering is het bekendste onderdeel van de Deltawerken en een essentiële factor in de bescherming van Zeeland tegen hoogwater vanuit de Noordzee. Het is een imposante verschijning die de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland (middels de N57) met elkaar verbindt.

Om ervoor te zorgen dat de kering veilig zijn functie kan blijven vervullen is onderhoud nodig. In 2013 heeft Rijkswaterstaat een omvangrijk contract op de markt gezet, waarin het onderhoud aan de conservering centraal staat.

In 2014 heeft de OSK conserveringsgroep B.V. (een combinatie van GSB en vd Ende) van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het uitvoeren van zowel groot- als klein onderhoud aan de conservering van de stalen schuiven, de stalen onderdelen van de pijlers, de peilmeetstations, leuningen en remming- en geleide werken verband houdend met de Oosterscheldekering.

Binnen dit contract is de OSK conserveringsgroep tot 2035 verantwoordelijk voor de conservering van de verschillende onderdelen van de kering. Met een opdrachtwaarde van ruim 45 miljoen euro kan dit werk beschouwd worden als het grootste straal- en conserveringsproject ooit in Nederland  uitgegeven.

September 2015: Succesvolle proef-montage hulpconstructies is een feit

In september is op succesvolle wijze de proefmontage uitgevoerd van één van de constructies van de schuiven. Vanaf volgend jaar zullen telkens 2 schuiven per keer van deze innovatieve constructies worden voorzien om vervolgens de schuiven te kunnen stralen en conserveren.

Conserveren Peilmeetstations

Door GSB zijn inmiddels de 2 peilmeetstations gestraald en opnieuw geconserveerd. De speciaal ontworpen droogzetkuip wordt rond het peilmeetstation gezet en leeggepompt om zodoende de werkzaamheden onder water uit te kunnen voeren. Vervolgens worden ook de rest van de te behandelen constructiedelen boven water op conventionele wijze ingepakt.

Voorjaar 2015: Uitwerken ontwerp en bouwen van de constructies

Tijdens de aanbestedingsprocedure zijn reeds de voorontwerpen van de hulpconstructies gepresenteerd. Na de aanbesteding zijn deze ontwerpen tot in detail uitgewerkt en kunnen de hulpconstructies worden gebouwd. Alle onderdelen worden elders gebouwd waarna deze over het water naar de Oosterscheldekering worden vervoerd.

De hulpconstructies moeten de zwaarste stormen en bijbehorende golfkrachten van de Noordzee kunnen weerstaan. Ze moeten volledig stofdicht en geïsoleerd zijn, zodat het onderhoud aan de schuiven en de pijlers efficiënt en veilig kan worden uitgevoerd.

September 2014

GSB scoort samen met combinant vd Ende de grootste schildersklus ooit en GSB komt hiermee zelfs in de top tien van grootste aannemers voor Rijkswaterstaat in 2014. De klus wordt binnengehaald mede door het ontwikkelen van revolutionaire hulpconstructies.