Groot onderhoud van de 3 roldeuren van de grote sluizen (westsluis) van het sluiscomplex Terneuzen: In augustus 2006 scoort GSB dit multidisciplinaire project. Naast het stralen en conserveren van de roldeuren wordt door GSB ook het renoveren van de roldeuren uitgevoerd. Het betreft de civieltechnische, mechanische en elektrotechnische renovatie.

Na het droogzetten van de deur en het demonteren van alle onderdelen worden de inspecties uitgevoerd. Alle onderdelen worden vervolgens gereviseerd en/of vervangen, waarna alle onderdelen worden geconserveerd.  Ook voor dit project werd door GSB een modulaire conserveringsoverkapping ontworpen, om op snelle en efficiënte wijze de werkzaamheden uit te kunnen voeren.