In nieuwbouw alsook in bestaande situaties brengt het GSB op verschillende ondergronden (staal, hout, beton) slijtlagen aan. Ook hier onderscheidt het GSB zich in specialistische vakkennis. Na het stralen van de ondergrond wordt de ‘epoxy-slurry’ aangebracht. Daarna wordt in de nog natte slurry het instrooimateriaal verdeekd. Dit zorgt voor de slijtvastheid, de ruwheid en de kleur. Afhankelijk van gebruik en doeleinden kan de aangebrachte laag in dikte en samenstelling verschillen of kunnen meerdere lagen worden aangebracht. Het GSB brengt onder meer slijtlagen aan op bruggen, pontons en omvangrijke roll-on roll-off installaties.

Brug Kampen

GSB heeft de stadsbrug te Kampen in 2019 voorzien van een volledig nieuwe slijtlaag tijdens een volledige wegafsluiting.

Voorbewerken:

Als eerste wordt de ondergrond voorbewerkt. In de meeste gevallen gebeurt dit d.m.v. stralen, maar hiervoor zijn uiteraard ook alternatieven.

Aanbrengen epoxy-slurry

Na het voorbewerken wordt de epoxy-slurry aangebracht en verdeeld.

Afwerken

Uiteindelijk wordt de laatste slurrylaag aangebracht, welke wordt ingestrooid.

Afwerken

Als extra kunnen nog aanvullende toplagen of bijvoorbeeld belijning of belettering worden aangebracht.