Met het besef dat blootstelling aan Chroom-6 een risico vormt op kanker en milieuschade, moesten nieuwe maatregelen worden ontwikkeld om het milieu en ons personeel te beschermen tegen deze gevaarlijke stof die vaak in oudere coatingsystemen wordt aangetroffen. GSB heeft in de aanvangsperiode bijgedragen aan het uitvoeren van diverse proeven van verwijderingsmethoden, op meerdere projecten, om het beheersregime Chroom-6 tot stand te laten komen.

GSB loopt voorop in deze bewustzijnsverandering rondom Chroom-6 en werkt daarbij samen met deskundige laboratoria om de veiligste en meest efficiënte technieken voor het verwijderen van Chroom-6 te blijven doorontwikkelen.

Detectie en meting

Bij de inspectie gebruikt het personeel specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen om huidcontact of inademing van Chroom-6 te voorkomen. De te verwijderen lagen van de coating worden afzonderlijk getest om een duidelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijke concentraties Chroom-6 en om een veilig verwijderingsplan op te stellen.

Diverse verwijdering methoden

Om de verspreiding van Chroom-6 tijdens het verwijderingsproces te minimaliseren wordt, in plaats van gritstralen, een speciale pasta gebruikt om de coatinglagen los te weken van de staalconstrutie die vervolgens handmatig kunnen worden afgeschraapt. Hoewel dit proces meer tijd in beslag neemt dan traditionele methoden, is het veiliger voor zowel personeel als milieu. Zelfs bij de stofvrije verwijderingsmethode wordt de behandelde zone van buitenaf volledig afgesloten en draagt het personeel te allen tijde beschermende kleding.