KARGO staat voor Kunstwerken Amsterdam Rijnkanaal Groot Onderhoud. GSB conserveert 8 stalen boogbruggen over het Amsterdam Rijnkanaal. 4 bruggen worden te plaatse ingepakt en geconserveerd en 4 bruggen worden geheel nieuw gebouwd en in de fabriekshallen bij Mercon voor het overgrote deel geconserveerd en op de bouwplaats verder afgewerkt.

Tot het conserveren behoort tevens het ontwerpen, bouwen en monteren van de conserveringsconstructies. Hier is gekozen voor een gedeeltelijk modulaire constructie, zodat met kleine aanpassingen de rijdende constructies onder alle bruggen kan worden toegepast. Ook voor hoofdaannemer KWS/Mercon heeft GSB een hulpwagen ontworpen en gebouwd.

Naast de rijdende conserveringsconstructies is op de bruggen de bovenbouw op innovatieve wijze ingepakt, om de te conserveren constructies af te schermen van weersinvloeden, om het milieu te beschermen en om de verkeershinder tot een absoluut minimum te beperken.

2014 / 2015

 

Jutphasebrug

Breukelerbrug

Overeindsebrug

2013 / 2014

 

Amsterdamsebrug

Weesperbrug

Loenerslootsebrug

2011 / 2012

 

Ontwerpen conserverings-constructies

Schalkwijksebrug

Schellingwouderbrug