In 2012 scoort GSB de opdracht voor het conserveren van “brug Ewijk”. Een brug van meer dan 1 km lengte en een totaal te behandelen oppervlak van ca. 200.000 m2. Hoofdaannemer CVB verstevigd de brug i.v.m. het verhogen van de doorvaarthoogte voor de scheepvaart en voor het aanbrengen van de HSB (Hoge Sterkte Beton). Zodoende wordt de brug in zijn geheel (zowel uitwendig, alsook inwendig) van een nieuw conserveringssysteem voorzien.

Door GSB worden t.b.v. de bereikbaarheid en de bescherming van het milieu een aantal werkwagens ontworpen, die specifiek voor de conserveringswerken zijn aangepast, zodat zelfs onder strenge winterse omstandigheden kan worden doorgewerkt.

2015: Omhangen werkwagens:

Telkens als de pijlers worden bereikt moeten de werkwagens worden omgehangen naar de volgende overspanning. Een ingewikkelde klus. Maar door de innovatieve ontwikkelingen door de interne engineeringsafdeling van GSB en de perfecte timing tijdens de uitvoering is deze klus in een dag geklaard.

2014: Ophangen van de hulpconstructies

Als dan de hoofdaannemer in 2014 zover is met het verhogen van de brug, worden de wagens opgehangen en kunnen de werkzaamheden aan de uitwendige delen van de brug beginnen, terwijl de werkzaamheden aan de binnenzijde van de brug in volle gang zijn.

 

2013: Ontwerpen en bouwen van de hulpconstructies

In 2013 worden de ontwerpen van de werkwagens uitgewerkt en worden de werkwagens vervolgens gebouwd, waarna ze met pontons over het water naar de brug worden getransporteerd. Om de afgesproken korte tijdsplanning te halen wordt gewerkt met twee wagens.