Opknapbeurt historische brug bij Grave
De John S. Thompsonbrug is de brug over de Maas tussen Grave en Nederasselt. De brug is toe aan een grondige opknapbeurt, de huidige belasting is niet langer toelaatbaar voor de brugconstructie. Dit rijksmonument zal zijn typische regenboogkleuren terug krijgen die door de tijd zijn vervaagd en verroest.
De werkzaamheden die GSB zal gaan uitvoeren van 2020 tot 2022 zullen bestaan uit het herstellen en reinigen van de bovenbouw van de brug, het verwijderen van oude verflagen en het aanbrengen van nieuwe verf. Een klein deel van de huidige verf bevat chroom-6; GSB heeft ervaring met de procedure voor het verwijderen en reinigen van constructies waar deze stof is gebruikt. Het afvalmateriaal dat vrijkomt wordt op een veilige en verantwoorde manier afgevoerd en naar een erkende afvalverwerker gebracht. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat er geen verfresten of afvalstoffen op de weg of in het water terecht komen.
Bij dit project heeft GSB haar grootste hulpconstructie tot op heden gemaakt, geplaatst, en in gebruik genomen. Deze constructies zorgt niet alleen voor een droge en veilige werkplek voor het personeel van GSB, maar ook voor het opvangen van de verfresten en het afvalmateriaal. De constructie schuift met de werkzaamheden mee over de brug. GSB is voorloper op het gebied van dit soort constructies en installaties.

Inspectie en Verkeersregeling

Volledige verkeersafsluiting van de brug om de enorme hulpconstructie van GSB te plaatsen.

On-site opbouw van de hulpconstructie

De hulpconstructie is op locatie afgebouwd.

Plaatsen van de constructie

Om de verkeershinder tot een minimum te beperken is de hulpconstructie ’s nachts op de brug geplaatst.

Contructie in positie

De hulpconstructie is over de brug geplaatst, nu kunnen de werkzaamheden op een veilige manier beginnen.