Groot onderhoud aan de Hartelkering: conserveren schuiven en reviseren van cilinders.
In 2015 krijgt GSB van RWS de opdracht gegund voor het groot onderhoud van de Hartelkering. De Hartelkering vormt samen met de Maeslantkering de Europoortkering, die zo’n 2 miljoen mensen in de provincie Zuid-Holland tijdens het stormseizoen beschermt tegen stormvloeden vanuit zee. Voor het eerst in 20 jaar worden de schuiven en hefcilinders uit hun constructie gehesen voor groot onderhoud. Hiervoor worden ze na het uithijsen met een ponton naar de onderhoudslocatie gebracht voor groot onderhoud. De hefcilinders worden gereviseerd en alle onderdelen worden opnieuw geconserveerd. Voor het stormseizoen weer begint worden de schuiven en de overige onderdelen weer teruggeplaatst.

Oktober 2016

Het project is afgerond en de schuiven hangen weer in hun originele posities.

April 2016 Uithijsen schuiven

In april zijn met behulp van twee drijvende bokken de grote en kleine schuif gedemonteerd en afgevoerd om elders te conserveren. Aansluitend zijn ook de hefcilinders gedemonteerd om te reviseren en te conserveren.

2015

GSB krijgt de opdracht voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de Hartelkering. Startpunt voor het in eigen huis inventariseren en uitwerken van de omvangrijke plannen voor o.a. het uithijsen van de schuiven.