GSB is al meer dan 40 jaar specialist op het gebied van het verrichten van conserveringswerkzaamheden aan verkeers- en spoorbruggen. Van klein tot groot, wij gaan geen uitdaging uit de weg! GSB is voorloper op het gebied van het toepassen van grootschalige afschermconstructies die dienen ter bescherming van het omliggende milieu en verkeer.