GSB is sinds vele jaren ook een specialist in het renoveren van betonnen constructies. Tot deze werkzaamheden behoren tevens o.a. het aanbrengen van sier- en pleisterwerk, het aanbrengen van anti-graffity-coatings en het aanbrengen van vloerafwerkingen en slijtlagen. Bij het renoveren behoren ook b.v. het vervangen van voegovergangen en andere onderdelen tot het dienstenpakket.

  • Houtribsluizen Lelystad

  • Stuw Sambeek

  • Brug Beatrixsluis

  • Stuw Driel – Amerongen – Hagestein

  • Onderhoud Schiphol

  • Fabrieksgevel

  • Lekbakken

  • Waterzuivering

  • Viaducten