Bij GSB staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Hierin speelt de CO₂-prestatieladder een belangrijke rol. Door het maken van onze footprint wordt duidelijk hoeveel CO₂ er jaarlijks geproduceerd wordt. Ook de belangrijkste veroorzakers van CO₂ komen daaruit naar voren. Met het opstellen van een energieplan wordt gekeken naar de mogelijkheden van CO₂-reductie binnen onze onderneming.

GSB is sinds september 2015 gecertificeerd voor CO₂-prestatieladder niveau 5.

Zie de bijgevoegde documenten (onder aan de pagina) voor meer informatie over de CO₂-prestatieladder binnen Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.. Hierin staan o.a. de doelstellingen die er zijn m.b.t. CO₂-reductie. Ook de zaken die daarvoor gedaan zijn komen hierin naar voren.

Alle CO₂-gegevens zijn in een applicatie van CO₂-management Smarttrackers  ingevoerd. Daarmee kan heel makkelijk een overzicht gemaakt worden van de trend zoals die nu is en een overzicht van de effecten van genomen maatregelen.

Voor niveau 5 moeten wij deelnemen in een sectorinitiatief. Brandstof vormt bij Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. de grootste bron van CO₂. We zijn daarom zelf een initiatief gestart om brandstofmetingen te doen van materieel om bewustzijn te creëren. Tevens zijn we aangehaakt bij de club van 49, ons streven is om voor 2030 om 49% minder CO2 uit te stoten dan in 2011. We streven ernaar zuiniger te worden door bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen door te voeren en te proberen minder dieselmotor aangedreven materieel toe te passen.

 

Verder verwijzen wij u naar de site van de SKAO, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

(http://co2-prestatieladder.nl). Hier worden na certificering het certificaat en aanverwante zaken gepubliceerd.

 

CO2 Voortgangsverslag 2018.

CO2 Energiebeoordeling 2018.

CO2 Voortgangsverslag 2019.

CO2 Energiebeoordeling 2019 en 2020 Q1-Q2.

CO2 Voortgangsverslag 2020 Q1-Q2.